Europe Prior to World War I: Alliances and Enemies I PRELUDE TO WW1 – Part 1/3Mijn naam is Indy Neidell En welkom op ons nieuwe kanaal THE GREAT WAR Deze serie volgt de Eerste Wereldoorlog van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 week na week exact honderd jaar later, maar om de eerste weken van de oorlog meer te begrijpen doen we deze "aanloop tot de oorlog" episodes om je wat achtergrondinformatie te geven. Hier op ons kanaal: THE GREAT WAR Weet je wat er gebeurde vorige maand honderd jaar geleden? op 28 Juni 1914 werd Aartshertog Franz Ferdinand vermoord. Dit was de kleine vonk die de brandhaard van de Eerste Wereldoorlog ontstak. Het duurde een volledige maand na de moordaanslag tot de oorlog werd verklaard en op 28 Juli 2014 is het exact honderd jaar geleden sinds het begin van Wereldoorlog één, of de Grote Oorlog, zoals het genoemd werd, of zelfs de oorlog om alle oorlogen te stoppen. En in tegenstelling tot iedere andere show over Wereldoorlog één, gaan we Franz Ferdinand momenteel negeren en over andere dingen praten. De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog waren groot, en hadden invloed op iedere mens en ieder land in de wereld. Vier grote rijken hielden op te bestaan en nieuwe landen zagen het levenslicht en de enorme groei van sociale bewegingen zoals internationalisme of fascisme, veranderden het politieke landschap voor eeuwig. Tijdens de Grote Oorlog maakte technologie grote sprongen voorwaarts. Auto's en vliegtuigen bestonden al voor de oorlog, maar in 1918 hadden we al tanks op diesel, bommenwerpers, jachtvliegtuigen en grote vliegtuigen die klaar waren om in passagiersvliegtuigen omgebouwd te worden. En de tragedies waren enorm.
Alhoewel volledig accurate rapporten onmogelijk zijn, veroorzaakte de oorlog ongeveer 40 milioen slachtoffers. Doden en gewonden samen. bijna 10 miljoen dode soldaten in een wereld waar van de wereldbevolking maar een kwart was van wat het nu is. Maar waarom de Grote oorlog? Waarom beginnen? Waarom er mee doordoen? Er werd zeker genoeg gepraat over een Europese oorlog in de eerste delen van de 20ste eeuw, soms romantisch, zoals wanneer militaire leiders die nog nooit een gevecht hadden gezien dachten dat ze een glorieuze thuiskomst gingen hebben. Maar de meeste praten er over als een noodzaak, gedreven door golven van revolutionair sentiment, stakingen en gewelddadige werknemers onrust en boven dat alles Nationalisme, die samen de loop van Europa zouden sturen in het begin van de 20ste eeuw. Nu gaan we in detail week per week. Denk eens over een Duits europa. Niet nu, maar 100 jaar geleden. Het was een thema dat zeker hier en daar geopperd werd, bovenal in het boek "Mittleeuropa" Ik bedoel niet een nazi-Duits Europa, maar een echt Duits beïnvloed europa, Cultureel en politiek. Kijk, Pruisen en dan verenigd Duitsland kwamen tevoorschijn als de leidende staat in europa nadat het frankrijk verslagen had onder Bismarck in 1871, en zo ging het maar door. Tegen 1914 was Berlijn de culturele hoofdstad van Europa, waar je heen ging als he iets "serieus" wou studeren. Woorden zoals Hertz, Röntgen, Mach en Diesel kwamen allemaal uit deze periode. en Britse ministers, Russische bolsjewieken studeerden allemaal in Duitsland, dat zelfs Engeland had vervangen als de industriële grootmacht van Europa. Veel mensen, en niet alleen Duitsers, droomden van een Duits Europa of op z'n minst een multi nationaal Duits gemenebest. Nu dit gemenebest zou zichzelf kunnen beschermen van Engeland en de Verenigde Staten, zou grondstoffen kunnen aanvoeren uit Frankrijk of Scandinavië, Zou zijn eigen staal en kolenproductie hebben met hopelijk koloniën in Noord Afrika of het Midden Oosten waar er olie was. Het was een indrukwekkende droom, en het was niet vergezocht, zeker als je dacht aan wat er gaande was buiten Europa in die tijd. Afrika en Indië waren feitelijk geleid vanuit Europa, China stond op het punt in elkaar te storten en het Ottomaanse Rijk was ook klaar om in elkaar te storten, Wat Duitsland echt nodig had om te slagen was samenwerken met zijn Duitssprekende buur in het zuiden. Duitsland had al een bondgenootschap mat Oostenrijk sinds 1879. Er was echter een groot probleem met het rijk van Oostenrijk-Hongarije omdat het zo wankel was. Er zijn verschillende redenen daarvoor, maar één grote één die ik hier ga aanhalen- Oostenrijk had een groot probleem met wanbeheer. Eigenlijk, als je kijkt naar de wereld er rond, zie je dat Oostenrijk een anachronisme is. De rest van Europa ging door een grote tijd van nationalisme, maar Oostenrijk had 15 versies van het volkslied. Franz Josef, de keizer, zat al op de troon sinds 1848 en was 84 jaar oud, en zelfs hij was een uitzondering in Europa. En hij maakte heel wat twijfelachtige beslissingen. bijvoorbeeld in 1908 besliste hij om Bosnië en Herzegovina te annexeren, die een onderdeel waren van het Ottomaanse rijk, wat iedereen kwaad maakte op z'n allerminst het Ottomaanse rijk. Er was protest van alle grote rijken maar vooral luidruchtig protest van Bosnië's buur Servië, en ik weet niet of het mogelijk is voor mij om uit te drukken hoeveel anti Oostenrijks sentiment er was in de Slavische naties en mensen in de Balkan. Als je terugkijkt, kon je denken dat Wenen had gezegd, "ok, jullie mogen een soort pan-slavische staat hebben omder Wenen" , en dat kom dingen een beetje hebben afgekoeld maar dat deden ze niet. Wat ze in plaats daar van deden was: helemaal niets. zie je, Wenen had jaren lang geprobeerd om de minderheden te beheren door hen eigenlijk om te kopen, zoveel zelfs dat ze geen geld meer over hadden voor dingen zoals het leger. Oostenrijk gaf minder geld uit aan zijn leger dan Engeland deed, terwijl het leger van Oostenrijk tien keer groter was. Dus konden ze het niet veroorloven om hen te blijven omkopen, wat eigenlijk toch niet werkte. Dus Wenen deed niets en hoopte dat er geen catastrofistische dingen zouden gebeuren. Dat werkte niet echt goed. Klinkt dit echt ingewikkeld? Wel, dat is het ook. Er was geen echte Europese oorlog meer geweest in meer dan 40 jaar, oorlog werd afgehouden door een ingewikkeld en constant verschuivend systeem van bondgenootschappen. Je zou het zelf eens moeten opzoeken want het is heel interessant , maar dit zijn de basispunten : Duitsland en Oostenrijk waren twee derde van de driedelige alliantie. Italie was het derde land in die tijd, maar niemand rekende echt op Italië als er oorlog zou zijn.
Duitsland en Frankrijk leefden historisch gezien op gespannen voet met elkaar, en nog meer sinds Pruisen Over Frankrijk walste in de Franco-Pruisen oorlog. Frankrijk en Engeland waren bondgenoten, maar het blijkt dat er in het begin van de 20ste eeuw Franse plannen waren om Engeland binnen te vallen en omgekeerd, zo zie je maar. Toen Bismarck Duitsland Leidde had hij vriendschap gezocht met Rusland, maar dat was een lange tijd geleden.
De meeste van de Duitsers keken nu openlijk naar op Rusland, die zichzelf een bondgenoot had gemaakt van Frankrijk terwijl de Duitse industrie en leger op gang begonnen te komen, en de drie-eenheid tussen Engeland, Frankrijk en Rusland werd officieel in 1917.
Het Duitse rijk was bevriend met het Ottomaanse rijk en het zou een echte Russische nachtmerrie zijn als de Duisers heer en meester zouden zijn in de Dardanellen waar Rusland 90% van haar tarwe exporteerde. Rusland steunde Servië en alle Slavische staten en dat betekende dat ze problemen konden krijgen met Oostenrijk Hongarije en het Ottomaanse rijk, en iedereen IEDEREEN was bezorgd om een nieuwe explosie in de Balkan. Whew. Dat is het bijna, maar nog niet helemaal. Voor ik ga wil ik eerst het unieke geval vertellen van Duitsland en Engeland. Nu, de Duitsers en de Engelsen bewonderden elkaar cultureel, industrieel en militair. Duitsland bewonderde speciaal Engeland's overzeese rijk en haar zeemacht, de grootste die de wereld ooit gezien had en vele Duitsers waren overtuigd dat de Britse zeemacht de sleutel was tot haar succes, haar macht en haar rijk. en nu ga ik de historicus Norman Stone quoten. "het laatste dat de Duitsers nodig hadden was een probleem met Groot-Brittanië, en de grootste fout van de twintigste eeuw werd gemaakt dien Duitsland een zeemacht bouwde om haar aan te vallen." Zware woorden. Maar bedenk: De keizer, die Duitsland regeerde met decreten, negeerde het feit dat de Duitse bevolking geen oorlog wou en Engeland bewonderde en respecteerde, bouwde een zeemacht. Een zeemacht met enkel één doel: Engeland uitdagen. Winston Churchill, op dat moment Engeland's eerste heer van de admiraliteit, stelde een gezamenlijke pauze in het bouwen van de zeemacht voor, redenerend dat voor het Britse rijk een krachtige zeemacht een noodzaak was, maar voor de Duitsers een luxe. Maar Keizer Wilhelm wou er niets van weten, en bouwde een Duitse zeemacht. Die zeemacht nam een derde van het Duitse defensie budget in beslag, wat betekende dat de Duitsers geen twee fronten oorlog tegen Frankrijk en Rusland kon veroorloven als dat zou gebeuren. Dat betekende ook dat er een aantal gigantische slagschepen in hun havens lagen kijken naar Engeland. ze was ook oorlog op zee, meer bepaald met onderzeeërs tussen Engeland en Duitsland tijdens de oorlog, maar deze slagschepen deden niets, ze zaten daar gewoon ruimte in te nemen de gehele oorlog tot hun bemanning uiteindelijk aan het muiten sloeg. Ze hadden veel meer bepantsering dan Engelse schepen, en ze waren imposant, maar ze lagen daar gewoon engeland uit te dagen, en die antwoordde door dubbel zoveel schepen te bouwen dan de Duitsers en maakte verdere verdedigings- plannen met Frankrijk en Rusland. Interessant, toch? Hier ga ik stoppen, maar kom volgende keer zeker terug om te zien wat er gaande was in Servië, Italië en andere zonnige plaatsen met een lange culturele geschiedenis. vergeet niet te abonneeren om elke nieuwe episode te ontvangen en deze show is ook beschikbaar in Duits en Pools voor als jij of je vrienden graag willen kijken maar je bent Engels niet echt machtig. Links naar deze kanalen vind je hier onder. Nog één belangrijk ding voor ik ga, Je kan misschien wat vragen hebben.
Je kan je bijvoorbeeld af vragen: "wat met de economische situatie in deze landen" of "wat met de mogelijke dreiging van een burgeroorlog in Ierland" of zelfs: "kan je ons iets vertellen over Conrad von Hotzendorf?" Wel, een ding moet je weten: Deze show zal wekelijks verschijnen voor vier en een half jaar en zal, als je de speciale episodes er bij rekent, ongeveel 300 episodes tellen dus al je vragen zullen, hopelijk, beantwoord worden maar het vraagt tijd met zo'n groot project. We verwelkomen wel graag je reacties en vragen dus laat maar komen.

37 thoughts on “Europe Prior to World War I: Alliances and Enemies I PRELUDE TO WW1 – Part 1/3

 • I have finished watching your excellent series on the Great War and am starting on this series. I am currently reading A Reference History of the War by Irwin Scofield Guernsey which was published in 1920. It begins with a summary of the war then continues with the Underlying Causes. One of the things I'm getting out of the latter is the perception that the major and minor powers were basically driven by a combination of nationalism and greed. The major powers learned to disrespect the rights of others in their bids for colonies, so it is no stretch to see that they would not respect neutrality either if there was an evident need. All these nations seem to have gone forward with the medieval concept of might makes right. It is small wonder to me that, in the month's time it took from casus belli to declaration of war, no diplomatic solution would be found.

 • I was hoping to find the German version of the video, but I have not been able to find it among the comments or in the description, Am I missing something?

 • This series should be taught to American children in public school. Most young people have no clue about either World War,  Korea or Vietnam.

 • The only reason the war was soo bad is because king of Britain, czar of russia, and kiaser of germany were all first cousins and Britain and russia would do anything to stop germany from being on the same level as them. Literally whole world goes to war over a family squabble. That's why it was soo bad. Usually after few battles theyd sign a treaty and say damn I'll get you next time, here's some land and money.

 • Germany couldn’t afford two front war aganist France and Russia ? This is such a lie.They stand on two front war nearly 4 years.And without Britain,They could defeat both France and Russia with Austria-Hungary.Even France’s and Russia’s industry navy couldn’t defeat German one plus Austria.

 • The biggest lesson I'm getting from these first two episodes is that the war was going to happen no matter what. The assassination of the Archduke was just an excuse

 • 6:20 can someone give more info about France thinking to invade Britain and vice versa?

 • This channel has given me better lessons on history than either college of high school provided… I've only watch about 6 videos, this is number 7.

 • is it just me that gets annoyed when they say england fought the war no britain did you can't say scotland wales and ireland didnt do anything

 • So what about the alliance between Anvilania, Lykuss, and DontLykuss? No more confusing than these alliances.

 • This is interesting … World War one was a disaster for Europe – we need to find out why – when the Germans were defeated and we had the treaty of Versailles – this laid the building blocks for world war two – stupid – stupid – we should have helped Germany rebuild then – I am a Brit – and respect the German People. Now – 2019 – the International Bankers are trying to control all of us in Europe – trying to destroy our heritage – ALL of US – all people in Europe – need to RISE UP … Listen to the Gilets Jaunes in France – their message is solid . fight for out culture – fight for our heritage – this is a last chance – please listen – NO to George Soros and his ideology !

 • It's four years + and I'm amazed at the audacity of this project and that it was carried out so wonderfully.

 • Der Erste Weltkrieg channel tells little bit different story. It leaves impression of falsification of history.

 • All those interconnected alliances and talks of a "Multinational German Commonwealth" sound a lot like globalism…

 • This pan-German union sounds a bit similar to the EU of today. Germany is the industrial capital of the EU and in a way it's leader. To think said ideas where thought 100 years ago really makes you think.

 • There was a sea battle between Britain and Germany in 1916 (The battle of Jutland), the Germans technically won the battle

 • Very admirable Indy. In high school, I did not like history, . Now I am a bit of a history buff. What gets to me is the misconceptions I had, finding out that what I thought I knew was not so at all. Your channel and your narration has elucidated a lot of facts. I concur with your interpretation of the prelude to WWI. Thanks… Teacher…Sir…

 • The Naval confrontation Wilhelm caused. In the 19th Century Bismarck and Disraeli agreed, an elephant can't attack a whale. Two smart men who were missed in 1914.

 • its actually crazy if you think about it. the one shot into franz ferdinand did start the great war (among other things of course). post war germany and the rise of the national socialists was created in an environment of frustration and claims to lost land from the first war, therefore a major influence on the start of second world war. second world war ends germany is divided and the stage is set for the iron curtain to cut europe in half. two powerhouse countries get into an arms race, space race etc and US comes out on top. US adopts interventionist role in world, starts sticking nose all over the place, russians also meddle in many proxy wars in the mid east and you have the geopolitical climate we have today. Obviously this is a gross oversimplification of world events but literally can all be traced roughly back to that one shot into franz ferdinand.

 • George the 5th, Nicholas the 2nd, and Wilhelm the 2nd, we're cousins more or less… so I keep thinking, how could they declare war on each other so easily 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *