Freedom drive


Goeiemorgen. Wat is Freedom Drive? Bij de Freedom Drive organiseren we met ENIL,
European Network on Independent Living, elke 2 jaar dan komen al onze leden van de verschillende
Europese en ook buiten Europa landen samen in Brussel of in Straatsburg, om echt hun stem
te laten horen voor inclusie en om deel te nemen aan de samenleving. De hoofdboodschap van vandaag dat zowel nationale
overheden als de Europese unie eigenlijk meer moeten investeren in alternatieven voor segregatie. Alle investeren moeten gaan naar inclusie en de mainstream ondersteuning in de samenleving. Wat willen jullie bereiken met deze mars? Met deze mars willen we echt door de straten
van Brussel om aandacht te vragen om te laten zien dat we met een grote
groep zijn die onze eisen voor inclusie en deelnemen in de samenleving kracht bij te zetten. Dus dat die ondersteunt worden door een grote
groep van verschillende mensen uit veel landen. Dat we kunnen laten zien dat het geen barrière
is in 1 land maar in alle Europese landen. Dat het een Europees probleem is dat ook moet
worden aangepakt door de Europese instellingen samen met de nationale lidstaten. Wat staat er nog op het programma deze middag? Dus nu doen we de mars. We gaan hier vertrekken en dan langs het commissiegebouw naar het Europees parlement. In het Europees parlement hebben we dan een
hearing, dus een workshop over freedom of movement voor personen met een handicap in de Europese unie. Na de workshop hebben we een verjaardagsfeest
want ENIL wordt vandaag 30 jaar en dat vieren wij vanavond van half zeven
tot tien uur in het Microsoft-gebouw hier in Brussel. Dank u wel voor het interview en ik wens jullie
een fijne mars. Dank u wel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *