How economic inequality harms societies | Richard WilkinsonTranslator: Spartak Ferrollari
Reviewer: Helena Bedalli Të gjithë ju e dini të vërtetën që jam duke thënë. Mendoj se intuita, që pabarazia është burim përçarje dhe gërryes social ka ekzistuar që para Revolucionit francez. Ajo që ndryshoi është se ne tani mund të shqyrtojmë provat mund të bëjmë krahasime midis shoqërive, më shumë dhe më pak të barabarta, dhe të shohim çfarë shkakton pabarazia. Tani do t'ju shoqëroj ndërmjet të dhënave dhe do ju shpjegoj pse ekzistojnë lidhjet që unë do t'ju tregoj. Por së pari, shihni çfarë bande e mjerueshme jemi. (Të qeshura) Dëshiroj ta filloj me një paradoks. Ky grafik tregon jetëgjatësinë tuaj në raport me të ardhurat kombëtare bruto — se si vendet e pasura janë në mesatare. Dhe do të shihni djathtas, vende si Norvegjia dhe Shtetet e Bashkuara, janë dy herë më të pasur se Izraeli, Greqia, Portugalia majtas. Dhe kjo nuk bën ndonjë dallim për jetëgjatësinë e këtyre vendeve. Asnjë sugjerim që ka ndonjë marredhënie. Por nëse vëzhgojmë në brendësi të shoqërive tona, gradienti social i shëndetit është i jashtëzakonshëm në të gjithë shoqërinë. Kjo, përsëri, është jetëgjatësia. Këto janë disa zona të vogla të Anglisë dhe Uellsit — më të varfërat majtas, më të pasurat djathtas. Një dallim i madh mes të varfërve dhe pjesës tjetër. Madje personat pak më poshtë nga kulmi janë më pak të shëndetshëm se personat që gjënden ne majë. Kështu të ardhurat paracaktojnë diçka shumë të rëndësishme në brëndësi të shoqërive tona, dhe asgjë nga një shoqëri tek tjetra. Shpjegimi i këtij paradoksi është që, në brëndësi të shoqërive tona, ne vështrojmë tek të ardhurat relative ose pozicioni social, statusi social — kur ne jemi në marredhënie me njëri tjetrin dhe shtrirjen e dallimeve ekonomike mes nesh. Dhe sapo të keni këtë ide, do të pyesni veten menjëherë: ç'ndodh nëse i zgjerojmë këto dallime, o i ngushtojmë ato, ndodh që diferenca e të ardhurave bëhet me e vogël apo më e madhe? Dhe është kjo që do ju demonstroj tani. Nuk po përdor të dhëna hipotetike. Po marr të dhënat e Kombeve të Bashkuara — që janë të njëjtat e nxjera nga Banka Botërore — në një shkallë të diferencës mes të ardhurave të këtyre demokracive me tregje të zhvilluar. Masat që kam përdorur, sepse është e lehtë për të kuptuar dhe ju mund ti shkarkoni këto të dhëna, sa janë më të pasur 20 përqindënshi në majë kundrejt 20 përqindëshit në fund për çdo vend. Dhe do të shihni vendet me më shumë barazi në të majtë — Japonia, Finlanda, Norvegjia, Suedia — 20 përqindëshi në majë është tre herë e gjysëm, katër herë më i pasur se 20 përqindëshi në fund. Por vendet me më shumë pabarazi — Mbretëria e Bashkuar, Sh.B.A.-ja, Singapori — dallimet janë dy herë më të mëdhej. Në atë masë, ne jemi dy herë më të pabarabartë se disa nga democracitë me ekonomi tregu të suksesshëm. Tani unë do të ju tregoj se si kjo ndikon në shoqërinë tonë. I kemi mbledhur të dhënat me gradiente sociale, llojet e problemeve që janë më të zakonshme në fund të shkallës sociale. Të dhënat e krahasueshme në nivel ndërkombëtar mbi jetëgjatësinë, resultatet e fëmijëve në matematikë dhe shkrim-lexim, shkalla e vdekshmërisë foshnjore, norma e vrasjeve, përqindja e popullsisë në burg, shkalla e lindjeve tek adoleshentët, nivelet e mirëbesimit, obeziteti, sëmundjet mendore — atë që në klasifikimin standard të diagnostikës përfshin drogën dhe alkolin — dhe lëvizshmërinë sociale. Ne i kemi vënë të gjithë në një indeks. Ata janë të ponderuar të gjitha në mënyrë të barabartë. Kur një vend ka një rezultat mesatar për këto gjëra. Dhe aty, ju e shihni në krahasim me masën e pabarazisë që unë sapo ju tregova, të cilin do ta përdor përsëri dhe përsëri në të dhënat. Vendet me më shumë pabarazi janë më keq në të gjitha këto llojet e problemeve sociale. Ky është një korrelacion jashtëzakonisht i ngushtë. Por po të shihni tek i njëjti indeks i shëndetit dhe probleme sociale në lidhje me Prodhimin Kombëtar Bruto për frymë, të ardhurat kombëtate bruto, nuk ka ndonjë gjë, nuk ka korrelacion. Jemi pak të shqetësuar që njerëzit mund të mendojnë që ne zgjodhëm probleme që i përshtaten argumenteve tona dhe thjesht fabrikuam provat, gjithashtu kemi botuar një artikull ne British Medical Journal mbi indeksin e UNICEF-it rreth mirëqënies së fëmijëve. Ajo kombinon 40 komponentë të ndryshëm ngritur bashkë nga njerëz të tjerë. Ajo merr parasysh nëse fëmijët mund të bisedojnë me prindërit e tyre, në qoftë se ata kanë libra në shtëpi, normat e vaksinimit, nëse ka forma bullizmi në shkollë. Kjo përmban gjithshka. Këtu ajo është në krahasim me të njëjtën masë pabarazie. Fëmijët janë më keq në shoqëritë më të pabarabarta. Një raport shumë i rëndësishëm. Por edhe një herë tjetër, nëse shihni në këtë masë ne mirëqenien e fëmijës, në raport me të ardhurat kombëtare për frymë, nuk ka lidhje, asnjë sugjerimin të një marrëdhënieje. Atë që të gjithë të dhënat që ju kam treguar deri më tani thonë është e njëjta gjë. Mesatarja e mirëqenies e shoqërive tona nuk është më e varur me të ardhurat kombëtare dhe rritjen ekonomike. Kjo është shumë e rëndësishme në vendet e varfëra, dhe jo në vendet e zhvilluar. Por dallimi mes nesh dhe ku ne jemi në raport me njëri-tjetrin tani janë shumë të rëndësishme. Tani do t'ju tregoj disa elemente të indeksit tonë. Këtu, për shembull, është mirëbesimi. Është thjesht pjesa e popullsisë e cila pajtohet me faktin që të tjerët janë të besueshëm. Kjo vjen nga World Values Survey. Ju shikoni, në fund më të pabarabartët, janë 15 përqind e popullsisë të cilët mendojnë se mund të besojnë të tjerët. Por në shoqëritë me më shumë barazi, mirebesimi rritet në 60 ose 65 përqind. Dhe në qoftë se ju shikoni në masën e përfshirjes në jetën e komunitetit o kapitalit social, raporte shumë të ngjashme të lidhura ngushtë me pabarazinë. Mund të them se kemi bërë të gjithë punën dy herë. Ne e bëmë atë në fillim në vendet e pasura të zhvilluara, dhe pastaj në një provë të veçantë, e përsëritëm në të gjithë 50 shtetet amerikane — duke bërë thjesht të njëjtën pyetje: shtetet me më shumë pabarazi janë më keq në të gjitha këto lloje të masave? Këtu është besimi nga një anketë e përgjithshme sociale të qeverisë federale të Sh.B.A.-së në raport me pabarazinë. Perhapje shumë e ngjashme mbi një gamë të ngjashme të niveleve të besimit. E njëjta gjë ndodh. Në thelb, kemi gjetur që pothuajse çdo gjë që është në lidhje me besimin në nivel ndërkombëtar është e lidhur me besimin në 50 shtetet americanë në këtë test të veçantë. Kjo nuk është vetëm shans i pastër. Kjo është një sëmundje mendore. Organizata Botërore e Shëndetësisë mblodhi së bashku shifrat duke përdorur të njëjtën intervista diagnostike në mostrat e rastit të popullsisë për të na mundësuar që të krahasojmë normat e sëmundjes mendore në çdo shoqëri. Kjo është përqindja e popullsisë me ndonjë sëmundje mendore në vitin paraprak. Dhe kjo shkon nga rreth tetë për qind deri në tre herë — shoqëri e tërë me tre herë nivelin e sëmundjes mendore të të tjerëve. Dhe përsëri, i lidhur ngushtë me pabarazinë. Kjo është dhuna. Pikat e kuqe janë shtetet amerikane, dhe trekëndëshat blu janë provincat kanadeze. Por shikoni në madhësinë e dallimeve. Ajo vete nga 15 vrasje për milion deri ne 150. Kjo është përqindja e njerëzve në burg. Dallimi është rreth 10 herë më e lartë, në një shkallë logaritmike këtu anash. Por ajo rritet rreth 40 tek 400 persona në burg. Kjo marrëdhënie nuk është kryesisht për shkak të një rritje në krime. Në disa vende ështe pjesë e tij. Por kjo është kryesisht për një rritje në dënime, dënime më të ashpra. Dhe shoqëritë më të pabarabarta kanë tendencë të mbajnë në fuqi dënimin me vdekje. Këtu kemi fëmijët që lënë shkollën e mesme. Përsëri, dallimet mjaft të mëdha. Jashtëzakonisht të dëmshme, kur është fjala për përdorimin e talenteve të popullsisë. Kjo është levizshmëria sociale. Është në fakt një masë e mobilitetit bazuar në të ardhurat. Në thelb, është kërkuar: etërit e pasur kanë djem të pasur dhe etërit e varfër kanë fëmijë te varfër, apo nuk ka ndonje lidhje mes këtyre dy gjërave? Dhe në fund në ato më të pabarabartët, të ardhurat e të etërve janë më të rëndësishme — në Mbretërinë e Bashkuar, Sh.B.A. Dhe në vendet skandinave, të ardhurat e prindërve janë më pak të rëndesishme. Ka më shumë lëvizshmëri sociale. Dhe siç na pëlqen te themi — dhe unë e di që ka shumë e amerikanë në audiencë këtu — nëse amerikanët duan të jetojnë ëndrrën amerikane, duhet të transferohen në Danimarkë. (Të qeshura) (Duartrokitje) Unë ju tregoj disa gjëra këtu në shkronja korsive. Unë mund të kem treguar një sërë problemesh të tjera. Ata janë të gjitha problemet që kanë tendencë të jenë më të zakonshme në fund të gradientit social. Por ka probleme të pafund me gradiente sociale që janë më të keqësuar në vendet me më shumë pabarazi — jo vetëm pak më keq, por rreth dy deri në 10 herë më të shpeshta. Mendoni shpenzimet, koston nga ana njerëzore të tyre. Dua te kthehem edhe një herë tek ky grafik, që ju tregova më parë ku ne kemi mbledhur gjithçka në dy pika. Njëra pikë është kjo, nga një grafik tek tjetri, kemi gjetur vendet që janë me keq, pavarësisht nga rezultati, duket se janë ato më të pabarabartë, dhe ato që ecin më mirë duket se janë vendet nordike dhe Japonia. Atëherë ajo që vëmë re është që mosfunksionimi është i lidhur me pabarazinë e përgjithshme shoqërore. Nuk janë vetëm një ose dy gjëra që shkojnë keq, është pjesa më e madhe e tyre. Pika tjetër, vërtet e rëndësishme, që unë dua të vë në këtë grafik është se, nëse shihni poshtë, Suedia che Japonia, janë dy vende shumë të ndyshmëm nga njëri tjetri, në të gjitha aspektet. Pozicioni i grave, si ato mbeten afër familjes, janë në skajet e kundërta të poleve në drejtim të botës të pasur e zhvilluar. Por një tjetër dallim shumë i rëndësishëm është se si ata arrijnë barazinë e tyre më të madhe. Suedia ka dallime të mëdha në paga, dhe ai ngushton gapin ekonomik nëpërmjet tatimeve, shteti social për të gjithë, benefite bujare e kështu me rrallë. Japonia është pak më ndryshe. Së pari me dallime shumë më të vogëla të pagave bruto. Tatime të ulëta. Ka një shtet social me të vogël. Dhe në analizat tona mbi shtetet e Amerkës, përkundrazi ne gjejmë të njëjtin dallim. Ka disa shtete që bëjnë mirë në rishpërndarjen e të ardhurave, disa shtete që bëjnë mirë pasi kanë diferenca të vogla të të ardhurave para tatimeve. Pra arrijmë në përfundimin se si nuk ka rëndësi aq shumë se si arrin barazi më të madhe, sa kohë qe arrin atje në një farë mënyre. Nuk po flas per barazi të përsosur, Jam duke folur rreth asaj që ekziston ne vendet e zhvilluara demokratike. Një pjesë tjetër me të vërtetë mahnitëse e këtij imazhi është se është jo vetëm të varfërit të cilët janë të prekur nga pabarazia. Kjo duket të jetë ndonjë e vërtetë në një citat nga John Donne "Asnjëri nuk është një ishull." Dhe nga një numër studimesh, është i mundur krahasimi se si personat bëjnë nëpër vendet me më shumë apo më pak barazi në çdo nivel të hierarkisë sociale. Është thjesht një shembull. Është vdekshmëria foshnjore. Disa suedezë kanë klasifikuar në mënyrë të këndshme vdekjen foshnjore tek ata sipas regjistrit britanik të klasifikimit socio-ekonomik. Dhe kështu që ky është një klasifikim anakronik një klasifikim nga profesionet atërore, dhe për këtë arsye prindërit e vetëm hyjnë të gjithë në llogari. Por pastaj, ku thuhet "klasë më të ulët" fillon me profesionet manuale më të pakualifikuar. Shkon drejt profesioneve manualë më të kualifikuar në mes, pastaj tek praktikantët jo-manual, rritet tek profesionistët me kualifikim të lartë — mjekë, juristë, drejtorët e kompanive më të mëdha. Siç e shihni suedezët veprojnë më mirë se britanikët në të gjithë hierarkinë sociale. Dallimet kryesore janë fund e shoqërisë. Por edhe në krye, duket sikur është një avantazh i vogël në qënit një shoqëri më egalitare. Ne tregojnë se në pesë grupe të ndryshme të të dhënave mbulon avantazhin e edukimit shkollor dhe të shëndetit në Shtetet e Bashkuara dhe në nivel ndërkombëtar. Dhe kjo duket të jetë përshtypja e përgjithshme — që barazia më e realizuar shkakton ndryshimin më të madh në fund, por ka disa benefite edhe në majë. Por unë duhet të them disa fjalë për atë që po ndodh. Unë mendoj se po shoh dhe po flas rreth efekteve psikologjikë të pabarazisë. Më shumë të bëjë me ndjenjat e superioritetit dhe inferioritetit, e të qënit i vlerësuar dhe i zhvlerësuar, respektuar dhe përçmuar. Dhe sigurisht, ato ndjenja të statusit konkurrues që dalin nga konsumizmi në shoqërinë tonë. Ajo gjithashtu çon në pasigurinë e statusit. Ne shqetësohemi më shumë për mënyrën se si ne gjykohemi dhe të vëzhgohemi nga të tjerët, nëse ne jemi të parë si atraktivë, inteligjentë, e të gjitha ato gjëra si puna e këtyre. Rriten gjykimet mbi vlerësimin social, frika e këtyre gjykimeve mbi vlerësimin social. Interesante, disa studime paralele po punojnë mbi psicologjinë sociale: disa persona kanë shqyrtuar 208 studime të ndryshme në të cilat vullnetarëve të ftuar në një laborator psikologjik ju matën hormonet e stresit, përgjigjet e tyre duke kryer detyra të vështira, . Dhe në këtë shqyrtim, atë që ishin të interesuar të vëzhgonin ishte çfarë lloj stressesh ngrenë më shumë rregullisht nivelet kortizolit, hormoni kryesor stresit. Dhe përfundimi ishte ishin detyrat që përfshinin kërcënim social-vlerësues — kërcënimeve të vetë-respektit apo statusi social me të cilën të tjerët mund të gjykojnë negativisht punën tuaj. Këto lloj stresesh kanë një efekt të veçantë në fiziologjine e stresit. Ne kemi qenë të kritikuar. Sigurisht, ka njerëz që nuk e pëlqejnë këtë gjë dhe njerëzit të cilët e gjejnë këtë shumë të çuditshme. Unë duhet të them se kur njerëzit kritikojnë ne zgjedhjen tonë të të dhënave, ne kurrë nuk zgjedhim të dhënat. Ne kemi një rregull absolut se në qoftë se burimet e të dhënave tona kanë të dhëna për një nga vendet që ne po studiojmë ato analizohen. Burimi i të dhënave tona vendos nëse janë të dhëna të besueshme, apo jo. Përndryshe ato do të shtrembërojnë çdo gjë. Po në lidhje me vendet e tjera? Ka 200 studime mbi shëndetin në raport me të ardhurat dhe barazisë në revista profesionale. Nuk është e kufizuar vetëm për këto vende këtu, e fshehur pas një demonstrimi të thjeshtë Të njëjat vende, të njëjtat masa të pabarazisë, një problem pas tjetrit. Përse ne kontrollojme për faktorë të tjerë? E pra, ne kemi treguar se PKB-ja për frymë nuk krijon ndonjë ndryshim. Dhe sigurisht, të tjerët që përdorin metoda më të sofistikuara në literaturë kane kontrolluar varfërinë dhe arsimin dhe kështu me radhë. Po rastësia? Korrelacioni në vetvete nuk ka provuar rastesi. Ne shpenzojmë një pjesë të mirë të kohës. Dhe me të vërtetë, njerëzit i dinë lidhjet shkakore mjaft mirë në disa nga këto rezultate. Ndryshimi i madh në të kuptuarit tonë drejtohet tek shëndeti për pjesën kronike në botën e pasur dhe të zhvilluar se si stresi kronik është i rëndësishëm nga burimet shoqërore ndikon në sistemin imunitar, sistemin kardiovaskular. Ose për shembull, arsyeja përse dhuna bëhet më shumë e zakonshme në shoqëritë më të pabarabarta kjo sepse njerëzit nuk kanë dëshirë të shikojnë poshtë. Unë duhet të them se për të përmbushur këtë ne duhet ta trajtojmë pas tatimit dhe para tatimit. Ne duhet të kufizojmë të ardhurat, kulturën e bonuseve mbi të ardhurat për ata në krye. Unë mendoj se ne duhet të bëjmë punëdhënësit tanë përgjegjës për punonjësit e tyre në çdo mënyrë të mundshme. Unë mendoj se mesazhi këtu është se ne mund të përmirësojë cilësinë e vërtetë të jetës njerëzore reduktimin e hendekut të të ardhurave në mes nesh. Papritmas, ne kemi kontroll për mirëqenien psikosociale të shoqërive të tërë, dhe kjo është emocionuese. Faleminderit. (Duartrokitje)

39 thoughts on “How economic inequality harms societies | Richard Wilkinson

 • So much people defending the rich saying "oh well the poor are lazy, oh well socialism can't work" but big corporations also do their welfare queen by pandering to governments. Seems like everyone forgot what happen in 2009,when big banks took hundreds of billions from consumers to sponge their fraudulent lawsuit that dropped on them. And this isn't all, when the rich push for excessively stringent laws for example labor laws guess what happen, they keep alot of people out of the market. And before saying the poor are lazy, take a look for example at requisites for diplomations, how often what's in the curriculum doesn't match what's really necessary. I understand why so many folks are tired of the left, I remember the social climate at that moment, full of feminists telling how men are toxic, full of ethnicities calling folks racist, both to push laws in their favor. Please guy, remember that the brutal shift in political affiliation post 2016 did not happen because we were wrong ideologically, but because the left media chose mistakenly, many years to take as representatives of the fight for justice pseudo-oppressed feminists and racism appologist out of good faith, and it sadly backfired on them.

 • This is BS. The only way to get out from poverty is eliminate communism, socielism , progressivsm , just let as work .

 • How all of u regarless including ur white witches White negrores deplorables orchestrsde upom us such to create lot of issues but sistematically created now uppm all of u as well and each of yours .

  Not only i upom all responsable bit all that abomimation upom all of u

  Your all stick su ked fish bones ..dare tp come un tv in front of cams on media

  Dare to any and shall see meaj time no matter what u all done i mean all done

 • 3:47 Dam well aware of the problem this white Wiches orchestrsdors

  In ly particualr case awarer of what they did to self us ajd refuse tp fix it … to proffit others over self soms

  Look i promss all in usa and the world i will live u all sick bast into a very misserable days prior to your perish

  I will live u like a sucked super sucked Sick fish bones and stinky too to add more sick insult to my inner ira and fury to all of u any where ans in usa

  Oh i will give u all white wanted be aware respomsnle defijitiom of mental issues

  When i realixed what u all wanted enjoy now to your type naturally ..like magic

  Same in usa u all will drop that who survice it to my knees and my sons

  Such social.. types dome wromg

  Ill get u and urs totally

 • Ok so the "solution" then is to make everyone equal and poor and somehow that will make it all warm and fuzzy and everyone will be happy and shiney. Well sorry but there will ALWAYS be rich and poor, those at the extreme rich end and those at poverty levels because NOT EVERYONE IS EQUAL idiot. Some of us work hard and do ok, whilst others have no inclination to do so at all! Our welfare system just pumps billions into the pockets of alot of useless people out there who are no-hopers that smoke, drink, take drugs and handouts and never intent to get a job because they like to just blame others, they have little motivation to study, get an education and to get ahead, and when they beat or kill their kids they shift the blame to "colonialism" or poverty. Their only aspiration in life is to leave school asap, start breeding, get free handouts and state houses, join a gang and constantly blame others. If anyone talks about "getting-ahead" then the lefties slam them as capitalists and oppressors of the poor because according to them the solution is socialism where all are equal and miserable.

 • Americans are so enamored of equality that they would rather be equal in slavery than unequal in freedom." – Alexis de Tocqueville
  There will never be economic equality as long as there is socialism disguised as welfare. Every government program has failed…every one of them and they never learn ( On purpose) from their mistakes.

 • Being poor doesn't create drug use and crime. Drug use and bad lazy life choices create crime and being poor – jobs are available to anyone who is able to do them. Give them someone else's money and they'll just do more drugs and increase their crime. People are equal but by no means the same because of their own choices. Leftism and its continual efforts to divide people and then create victims where none should exist are the actual cause of this, ie, American ghettos.

 • Economic inequality within White nations of which you wag your finger at us, and say we're bad bad bad…. but you ignore H O M O G O N I T Y …completely – why is that?
  If you did look at it, you would see racial homogonity = the dominate factor for "good", and forced diversity through infestation levels of 3rd world immigration = the dominate factor for "bad".
  Remove that one factor, and nasty White Christian nations' little red dots would clump-up right along side Japan's.
  I would also wager if you were to take another look at Nordic nation's here in 2019 after their saturation levels of 3rd world Islam, their once perfect nations tell a completely different story.

 • the jews divide us then claim racism when we stand up to them. the only thing that hinders us is government and jews and the freemasons. any questions??? economic unequality is great, makes us work harder. go away you little jew trolls. if you didnt have a rigged economy, we would be doing fine. any questions???

 • Fucking youtube is turning into broadcast television… no matter what I choose to watch, it puts this mainstream BS "programming" up next in the auto play… shoving their BS make believe crap in your face just like tell-lie-vision does. Anybody absorbed into the charades is a fucking idiot.

 • " ..If you are free you are not equal – if you are equal you are not free…" (Solzhenitsyn). Go figure !

 • I love you, Jesse – I loved the combining of Colin Flaherty's books – too bad you didn't get confirmation of that right away! Keep it up!

 • The big mighty dollar…too big?
  Inequality has been the main influencial ingredient to our economy. The modern system was originally designed with a purpose of the manipulation by a few over the mass. It worked beautifully for many years…not so much anymore. Our immensely flawed economical and political systems have grown to a uncontourable state of capitulation…the are falling.
  How is this possible that a supposedly advance specie like us allows a system base on inequality and consumption, resulting in the destruction of our planet, to thrive? Money along with the implementation of junk economical values are the perfect tools to keep us in the dark…untill now that is. As a society, our backs are against the wall, time to choose a different approach to our methods of existence
  …co-existence. It comes a moment in the development of our history when things have to take a quite different significant turn. This planet belongs to every single one of us and we must realize our responsibility to keep her intact and flourishing…our existence depends on it. We now possess the knowledge, the technologies and the resources to redesign a sustainable system that work for everyone and preserve everything that we depend on, to exist harmoniously as a intelligent civilization. All we need now is the will to do it, which is growing among us for the simple reason that we have no other choices…evolution.
  The scale is tipping.
  It's time.
  💫⚡💞🌎💞⚡💫

 • I would argue that the level of totalitarianism and corruption in a society have a lot to do with quality of life. Hence the bad data from the US, among other countries. And now with the globalist agendas, the world is moving in the wrong direction at a rapid speed. This downward spiral needs to be stopped, or humanity will not survive.

 • The law locks up the man or woman
  Who steal the goose from off the common
  But leaves the greater villain loose
  Who steals the common from the goose.

  The law demands that we all atone
  When we take things that we don't own
  But leaves the lords and ladies fine
  Who take things that are yours and mine.

  The poor and wretched don’t escape
  If they conspire the law to break;
  This must be so, but they ensure
  Those who conspire to make the law.

  The law locks up the man or woman
  Who steals the goose from off the common
  And geese will still a common lack
  Until they go and steal it back!

 • Correlation is not causation. Just because countries have income inequality does not mean it causes these social problems. Look at Japan, a place where people are much more hardworking, uniform, conservative, it is not surprising they have a more equal population. On the other hand, the USA is much more racially, culturally, intellectually diverse, liberal place, you expect more difference among people, which will lead them to different outcomes. You either have liberty, diversity, constant progress, accompanied by vast inequality, or you have uniformity, conservation, and constant performance, accompanied by stagnation. It is naive to say one form of society is absolutely better than the other, or it is possible to have both.

 • Does he control for poverty? Because there will be a strong correlation between the 20% R/P inequality measure and the poverty levels

 • So let's just all become socialists and get rid of the free market according to this guy. I guess success is bad

 • Sweden and Japan are the same in the one key point – as nation, they are homogenous mostly one culture why prevents social problems.
  He admits that Japan and Sweden do not have the same economic policies, therefore this health stuff is not about having "high taxes".

 • True, they should move to Denmark, because being entrepreneur is easier in Denmark than it is in the USA

 • Well, he showed a chart of all developed countries in the West and said look, there is no correlation between life expectancy and economic wealth. Why there are not African countries?
  Because if he did, it would not matter anymore whether to shrink economic differences…
  Wealth means better life expectancy. Chart of Western countries prove it. There is a little different if life expectancy is 72 or 78 years, you are old enough. But the difference is when you die at 72 ok at 35.

  If equality would be a solution, why not just take from the rich and burn that money? It would make everything more equal, therefore better life expectancy, right?

  No corelation? I see the poorest Portugal having worse social and health problems :).
  No, equality is wrong objective. The wealth is the thing we should pursue!

  USA comes bad in the charts and Scandinavian good. Why is that? First of all, USA is not homogenous country, there are many many nationalities and culcures which brings some clashes. There are no crips, there is not KKK in Sweden or Norway.
  If you took a chart how homogenous is a country and and compared it to well-being you'll see that it correlates.

  I'd love to see chart of homocides in "more equal countries" like HOnduras, Venezuela etc. etc. I guess it should be zero, if they are equal! 😀

  This whole video will take USA as rich country and compare it to other as if income equality would be only factory that has influence to well being. It's surely one, but out of thousands.

  It is so easy to disprove it, just show the opposite – more equal states, more healthy etc. should they be, but they are not…

 • One cause he missed is how the inequality is created. Case 1: everyone is living ok and 1% happened to say, find gold on their acre of land. Case 2: 1% are skimming off the wealth created by all the underpaid people, and handing untaxed wealth to the next generation who didn't create anything. In case 1, no one is suffering because someone had a bit of luck. Case 2 is very different, where the 1% are actively taking from the underpaid, causing direct harm. It is not jealousy causing harm. It is the dog-eat-dog nature of sanctioned theft causing harm.

 • It doesn't matter how equal you are if that equality shared is miserable. The lands on the left on the 20%20% graph suffer high suicide rates and low fertility. Are you kidding me, Japan the most equal country in the world? Their economy and demographics are in a rotten state.

 • In the 1950s, a typical CEO in America made 20 times the salary of his or her average worker. in 2018 the CEO pay at an S&P 500 Index firm was about 361 times more than the average worker. Is this really the sign of a fair society?! Seems feudalism is making a comeback pretty soon if the same trend continues.

 • Every single graph this dude is showing is either wrong, backwards, simplistic, or misguiding. He shows life expencancy vs gdp while removing 190 countries in the world. There is absolutely no basis for his conclusions. Comparing Japan with the us, picking and choosing data, ignoring a thousand other factors, ignoring causality, all sort of stuff. Really sorry to see people falling for this nonsceintific, ideology-based opinions misguiding naiive listeners. .

 • Everything in this world is marketed. From health insurance, to produce and food marketing, to health benefits and healthy/betterment lifestyles, they are all marketed towards the wealthier part of the population here in the world. The ones with money get to afford healthy lifestyles to benefit their lives and help them make smarter decisions, while the ones with no money can only afford low-quality produce, low-quality food, and little to no health insurance coverage. Things such as dental care, vision care, mental health are among the many "leisures" that the poor people in the world can’t get.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *