Romania in World War 1 I THE GREAT WAR SpecialJsme zde v muzeu Pevnosti Přemyšl
v Přemyšlu v Polsku, což je na jednom konci Karpat. A na druhém konci Karpat, před sto lety, v srpnu 1916 vstoupilo Rumunsko do 1. světové války
a možná by vás zajímalo, co ta země prostě dělala během předchozích let,
zatímco byl zbytek Evropy ve válce a to je právě to, o čem budu dneska mluvit. Jsem Indy Neidell.
Vítejte u speciálního dílu Velké války o Rumunsku před vstupem do 1. světové války. Tři regiony, Valašsko, Sedmihradsko a Moldávie, měly za sebou dlouhou historii cizí okupace
jdoucí až do éry Římanů. Tato území, která vytvořila moderní
stát Rumunsko, byla občas nezávislá, ale mnohem častěji se o ně bojovalo nebo
byla okupována mocnějšími národy. 24. ledna 1859 po sjednocovací kampani usedl Alexandru Ioan Cuza na trůn Valaška a Moldávie, v podstatě sjednotil Rumunsko
jako vazala Otomanské říše. Zavedl rozsáhlé reformy zaměřené na modernizaci
Rumunska a jeho posun do 19. století, to ho ale přivedlo do konfliktu s pozemkovou šlechtou a v roce 1866 byl donucen abdikovat. Následoval politický chaos, až byl trůn nabídnut
princovi Karlovi (Carol) von Hohenzollern-Sigmaringen, pruskému princi s vazbami na rodinu Bonaparte. Přijal to a Rumunsko se stalo dědičnou
konstituční monarchií, i když stále pod kontrolou Otomanů. Když v roce 1877 začala rusko-turecká válka, Karel zahlédl pro Rumunsko příležitost,
aby se zbavilo této kontroly. Rumunsko dovolilo, aby ruské jednotky
přešly přes jeho území při útoku na otomanské síly. Ruská ofenzíva ale uvízla v Bulharsku a car požádal
Karla o muže a o výpomoc, kterou Karel poskytl. Nakonec Turci požádali o mír
a Berlínský kongres překreslil mapu Balkánu, kromě dalších věci vytvořil i nezávislé Rumunsko. Tento nový svobodný národ se ale
ihned dostal do konfliktu s Ruskem, protože Rusko se dožadovalo jižní Besarábie, která
roky předtím přecházela tam a zpět mezi Rusy a Otomany, a nabídlo Rumunsku zbídačenou Dobrudžu, která byla pod rumunskou kontrolou
naposledy v 15. století. To v Rumunsku způsobilo bouřlivou proměnu
veřejného mínění a vyvrcholilo to v roce 1883 podpisem tajné dohody,
která Rumunsko vázala ke Trojspolku, alianci Německa, Rakouska-Uherska a Itálie, a ke
stavbě opevnění na zastavení budoucí ruské invaze. Ale tato smlouva byla pro Rumunsko vlastně dvojsečná, protože také znemožnila Rumunsku jakékoliv
zasahování do rakousko-uherských záležitostí, hlavně v Sedmihradsku, kde bylo 54% etnických Rumunů a jenom 30% Maďarů,
ale vládu držela maďarská menšina. Vlastně v roce 1892, když Rumunská
národní strana Sedmihradska zaslala císařovi Františku Josefovi
petici kvůli rovným právům a zacházení, byla neotevřená petice zaslána do Budapešti a všichni signatáři byli zatčeni
a až na pět let uvězněni. Když rychle skočíme do roku 1912, uvidíme,
že Rumunsko bylo něco jako vycházející hvězda. Bylo stále hlavně zemědělské, ale industrializace
údolí Prahovy podnítila nový růst a Rumunsko mělo přírůstek kolem 5% HDP. V roce 1912 Rumunsko nebojovalo v 1. balkánské válce, ale zůstalo neutrální jen proto, že Rusko sjednalo
dohodu mezi Bulharskem a Rumunskem, když za neutralitu mělo Rumunsko
dostat pevnost Silistra. Po válce Bulharsko odmítlo dohodu splnit
a to, jak si dokážete představit, Rumunsko totálně naštvalo a hrozilo,
že si Silistru vezme silou, ale bylo zastaveno ruskou diplomatickou intervencí. Kvůli tomu všemu ochladl bulharský vztah k Rusku a 9. černa 1913 bylo zrušeno
bulharsko-ruské spojenectví. O týden později Bulharsko zahájilo bez vyhlášení války
překvapivý útok na Srbsko a Řecko. Cílem bylo ukořistit co nejvíce území,
než velké mocnosti dokáží konflikt ukončit, takže celá bulharská armáda byla určena na útok, i přes hrozbu možného rumunského útoku zezadu. 28. 6. získalo Rumunsko garance od Rakouska-Uherska, že nezasáhne, když Rumunsko vpadne do Bulharska. 3. července mobilizovala rumunská armáda a 10. července napadla totálně bezbranné Bulharsko. Rumunsko zaútočilo se 333 000 muži a Bulharsko
mělo armádu skoro dvakrát tak velkou, ale všichni vojáci byli zapojeni
do bojů ze Srby a Řeky. 22. 7. se v bulharském týlu
spojili Rumuni se Srby, a toto, spolu s otomanským vpádem do Bulharska,
donutilo Bulharsko požádat o mír. Mírové rozhovory skončili v srpnu Bukurešťskou smlouvou, která připravila Bulharsko většinu území,
které získalo v 1 balkánské válce. Rumunsko získalo nejenom Silistru,
ale také celou Jižní Dobrudžu. Kampaň také odhalila nedostatky rumunské armády, obzvláště nedostatek vybavení a munice,
špatnou kvalitu důstojníků, chaos v zásobování a neschopnost
zdravotnického personálu. Ztráty z boje byly prakticky nulové, ale během kampaně zemřelo
6 000 rumunských vojáků na choleru. Je dobré poznat své nedostatky, ale většina těchto problémů měla
Rumunsko trápit i v 1. světové válce. 2. balkánská válka Rusko a Rumunsko sblížila, dokonce zde byl car na oficiální návštěvě
a plánovala se královská svatba mezi budoucím rumunským králem Karlem II.,
prasynovcem krále Karla, a velkokněžnou Olgou Nikolajevou. Toto se nestalo kvůli tomu,
že se budoucí manželé navzájem nesnášeli. Dalším důsledkem té války bylo,
že se z Bulharska stal revizionistický stát, který se chtěl Srbsku a Rumunsku pomstít, což následně přispělo k tomu,
aby se Bulharsko přidalo k Centrálním mocnostem. Takže začala 1. světová válka
a co mělo Rumunsko udělat? Král Karel odhalil existenci tajné dohody a navrhl
připojit se ve válce k Centrálním mocnostem, ale smlouva byla obranná
a Rumunsko vlastně nebylo povinno jít do války, protože agresorem
bylo Rakousko-Uhersko. Nezapomeňte, že král byl pruského původu
a také císařův bratranec. Veřejné mínění bylo ale neochvějně frankofonní
a to včetně většiny Korunní rady, která se rozhodla pro ozbrojenou neutralitu,
jako kompromis mezi králem a vládou, která se chtěla přidat k Dohodě. A pak 10. října 1914 zemřel bez mužských dědiců král Karel. Na trůn po něm nastoupil jeho synovec,
který se stal králem Ferdinandem I. Na rozdíl od svého strýce, který nikdy nezapomněl
na své německé kořeny, Ferdinand okamžitě prohlásil, že bude ctít svoji zemi před svojí rodinou
a bude vládnout jako pravý Rumun. Jeho ženou byla britská princezna
Marie Edinburská, vnučka královny Viktorie, ale také dcera ruské velkokněžny Marie Alexandrovny, která silně, pochopitelně,
nalehala na připojení se k Dohodě. Je třeba si uvědomit, že rumunská armáda
nebyla jen podvybavená puškami a municí, ale protože se nepřipojila k žádné valčící straně,
měla opravdové problémy s nákupem výzbroje v cizině a Rumunsko nemělo žádný velký zbrojní průmysl. Přesto Rumunsko nakonec vstoupilo do války, o čem
jsme mluvili v našich pravidelných čtvrtečních dílech. Premiér Ion Brătianu pečlivě vyjednal
rumunský vstup do války, protože nechtěl, aby se opakoval rok 1870,
kdy Rumunsko muselo podstoupit Rusku území, takže smlouva formálně zavazovala Dohodu
k uznání práva Rumunska na anexi rakousko-uherského území,
která bylo osídleno Rumuny. Tohle bylo velmi obezřetné,
protože předtím v létě 1916 spojenci podepsali smlouvy,
které měly zabránit Rumunsku, aby se zúčastnilo jakékoliv poválečné
mírové konference jako rovnocenný partner. Ve skutečnosti Rusko nechtělo,
aby Rumunsko vstoupilo do války, protože neutrální Rumunsko strážilo ruské jižní křídlo, ale valčící Rumunsko by znamenalo, že toto
zabezpečení by přešlo do rukou nevyzkoušené armády. Všechno tohle přetvařování zdrželo o dva měsíce
rumunský vstup do války až do srpna 1916, což bylo velmi nešťastné, protože v tu dobu
byla ruská armáda tak trochu v chaosu po enormně drahém úspěchu Brusilovi letní ofenzívy. Rumunský bitevní plán se jmenoval Hypotéza Z,
což je opravdu prima jméno, a skládal se ze strategické ofenzívy do Sedmihradska a ze strategické obrany na jižní frontě. Ofenzíva měla trvat 30 dnů a za tu dobu
měla nastat rozhodující bitva s Rakouskem-Uherskem. Všemi boji se budu zabývat v každotýdenních dílech,
ale zde je nutno říct, že to byl velmi optimistický plán. Vycházel z toho, že ofenzíva odrazí Rakušany
předtím, než budou moci dostat německou pomoc, a také z toho, že německé, bulharské
a otomanské síly jižně od Dunaje budou příliš slabé na to,
aby mohly ohrožovat jižní frontu. Jak jsme viděli pokaždé,
když to války vstoupí nová země, je to se slepým optimismem a vírou ve svoji armádu,
která obyčejně hraničí s fantazií a někdy ty hranice i překračuje. Chtěli bychom poděkovat Alexandrovi Bukorovi
za podklady pro tento díl. Pokud existuje nějaké téma o 1. světové válce,
se kterým byste chtěli pomoc s podklady, prosím kontaktujte Floa,
našeho maníka přes sociální média. A pokud se chcete dozvědět, co se bezprostředně před
válkou odehrávalo v Bulharsku, můžete kliknout vpravo. A můžete si nás oblíbit na Facebooku,
sledovat na Twitteru, dívat se na náš Subreddit a nezapomeňte se přihlásit k odběru
a uvidíme se příště, i pokaždé.

37 thoughts on “Romania in World War 1 I THE GREAT WAR Special

 • I think there's a mistake with the deaths are of the Grand Dutchess, she was murdered by the Soviets in 1918, she didn't die in 1953.

 • Love from Hungary
  🇭🇺❤️🇹🇩
  Peace no war

  🔴🔴🔴🔴🔵🔵💛💛🔴🔴
  ⚪⚪⚪⚪🔵🔵💛💛🔴🔴
  💚💚💚💚🔵🔵💛💛🔴🔴

 • I know this is a old video but how did Ion C. Bratianu orchestrate Romanias entry into the war? He died in 1891 the video said and was prime minister until 1888. What the heck?

 • [email protected]:47?! Foreign occupied Erdély-Transylvania??! Roman times?? What is this bullshitting here about?! The coward romanians attacked an area(Erdély)which border wasnt protected very much, and larger armed forces where on the eastern, and western fronts fighting!! Coward attack in clear intention to loot huge lands and occupy it! But the romanians have failed, and they were beaten within a few mounths. Beaten and have ran back east to moldavia, while bucharest and rest of small romania was conquered. The liar history faker romanians like to say a lot of bullshit theories, but the truth is that the past hundred years all they do is over populating areas which were originally owned by others like the Magyars! Intentionally changing ethnic ratios to claim that area! This is the true nature of the romanians! Cant be trusted, avoid to let romanians enter other countries, because they will claim it…

 • The Grand Duchess Olga was born in 1895, not 1893 (her parents weren't married until 1894) and she died in 1918, killed with her family. Her aunt, Grand Duchess Olga Alexandrovna lived 1882-1960, so no clue where this "1893-1950" comes from.

 • +Franzur I'm sorry, but you are deep in misunderstanding. Yes, romanians are part of the old thracians, along with the albanians, in this part of Europe. But, slavic? Take a look (if you can understand, of course) at old romanian manuscript from XIV -XVII centuri, and we-ll take later.

 • Why weren’t those signatories straight up executed for asking for equal Billings with the Hungarian minorities?… Oh, right.

 • Am fost destul de norocos pentru a vizita România anul trecut, şi a fost incredibil. Data viitoare am nevoie pentru a vedea site-uri de la război.

 • Hi, Indy and team. Just a note: Arуe you sure that Olga Nikolaevma (daugther of Nicolas II) died in 1953? If I'm not mustaked she was killed in 1918 together with his parents and siblings.

 • WWi did not end for Romania in 1918, but in 1919 after our army successffully banished comunism from Hungary in 1919 by occupying Budapest. And as a winner of the Great War, Romania should have kept the teritories it occupied in 1919. But was unfairly treated as being on the loser side by the West.

 • Forget to say you cant trust Romanian goverment.They changes sites in ww1 ww2 like people change underwer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *